English version


Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania

26.05.2011, 17:16
ASPROF-2005-033
Organizatie profesionala
CNAS
2005

www.cnasr.ro


Managerul organizatiei

Dl. Florian Valeriu SALAJEANU
Presedinte

Tipul organizatiei

Asociatii si colegii profesionale

Date de contact

Dra. Romelia BLEJAN
Consilier Relatii Publice
0748 124 585
cnasr@cnasr.ro
Bucuresti
Str. Biserica Amzei nr.29, etaj 3, sector 1, Bucuresti

Obiective si misiuni

Colegiul National al Asistentilor Sociali reprezinta interesele profesiei de asistent social si actioneaza prin toate mijloacele conferite de lege pentru dezvoltarea acesteia si pentru ridicarea prestigiului ei in cadrul vietii sociale.
Ca autoritate profesionala in domeniu, Colegiul National al Asistentilor Sociali participa, potrivit art.26 din Legea 466/04.11.2004, la elaborarea normelor si a actelor normative care reglementeaza domeniul asistentei sociale, realizand atributiile conferite de Legea 466/04.11.2004.
Ca organizatie profesionala, Colegiul National al Asistentilor Sociali reprezinta, apara si promoveaza drepturile si interesele membrilor la nivel local, national si international, apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a asistentului social in exercitarea profesiei, asigura respectarea de catre asistentii sociali a obligatiilor care le revin fata de beneficiari, institutii si societate, in concordanta cu normele deontologice ale profesiei.
Colegiul are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza si adopta Codul deontologic al asistentului social, precum si ghidurile de buna practica in domeniu, pentru respectarea principiilor etice;
b) propune ministerului de resort norme si reglementari in domeniul asistentei sociale;
c) coordoneaza si sprijina aplicarea reglementarilor si normelor Colegiului de catre asistentii sociali, organismele publice si private in Romania;
d) avizeaza si elibereaza atestatul de libera practica al asistentului social;
e) pregateste programele de perfectionare continua in domeniul asistentei sociale;
f) elibereaza avizele mentionate in prezenta lege;
g) reprezinta, apara si promoveaza drepturile si interesele membrilor la nivel local, national si international;
h) monitorizeaza respectarea Codului deontologic, reglementarilor si normelor de catre asistentii sociali, indiferent de locul de munca, si aplica sanctiuni disciplinare;
i) colaboreaza cu ministere, institutii ale administratiei publice centrale si locale, institutii de invatamant si cercetare, organizatii neguvernamentale, agenti economici si altele;
j) gestioneaza Registrul national al asistentilor sociali din Romania;
k) stabileste cuantumul cotizatiei de membru si al taxelor pentru diferitele sale servicii;
l) colaboreaza cu organisme similare din alte tari in probleme de interes comun.

Nivele de interes

  • national

Domenii de interes

  • Educatie
  • Egalitate de sanse
  • Ocuparea fortei de munca si afaceri sociale

Activitati de reprezentare a intereselor in anul 2010

Ca organizatie profesionala, Colegiul National al Asistentilor Sociali reprezinta, apara si promoveaza drepturile si interesele membrilor la nivel local, national si international, apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a asistentului social in exercitarea profesiei, asigura respectarea de catre asistentii sociali a obligatiilor care le revin fata de beneficiari, institutii si societate, in concordanta cu normele deontologice ale profesiei.

 
Va invitam sa participati la transparentizarea proceselor de luare a deciziilor in Romania: Daca doriti sa deveniti membri ai Asociatiei Registrul Roman de Lobby, accesati aceasta pagina. Daca doriti sa trimiteti sugestii si propuneri de imbunatatire a transaprentei proceselor de luare a deciziilor, folositi adresa: propuneri [at] registruldelobby.ro

 


Registrul de Transparenta
din Romania